Iemsabi.com is een nederlandstalige website gefocust op ICT
    De Beheerders    

John Sno
Adres: Elpermeer 219, Amsterdam, Nederland
Tel: 0031206333110
Email: john@iemsabi.com

 Jeelisa Sno
Herminakondrestraat 27, Paramaribo, Suriname
Tel:5978748145
Email: jeelisa@iemsabi.com
       

Doel

We hebben ons ten doel gesteld om ICT zo goed mogelijk te integreren in Uw leven, om u efficienter te doen functioneren in een steeds technischer wordende maatschappij. We hebben vanuit dit oogpunt gemeend ICT integraal te presenteren aan U. Deze website 'http://www.iemsabie.com' is gecreëerd om ons streven te promoten. We hebben hierin een beschrijving van onze diensten, maar ook hebben we gratis tutorials om U te introduceren in de verschillende software en kennis en vakgebieden. Hiernaast hebben we ook een online shop voor een variëteit aan essentiële software, hardware en andere IT- producten die wij bij partnerorganisaties in binnen en buitenland zijn tegengekomen. Daarnaast hebben we een blog die een klankbord moet vormen voor U en Uw ideeën en problemen op IT- gebied.

IT - Outsourcing

Wij kunnen Uw IT gebeuren geheel of gedeeltelijk overnemen en managen. Dit gebeurt volgens het zgn. ITIL model. We doen hierbij een scan van Uw bestaand systeem inclusief een evaluatie van Uw werkzaamheden, behoeften en preferenties. Hierna wordt een zo efficient mogelijk en aan Uw organisatie aangepast IT-system-model op papier gezet. Hierin wordt de eventuele opzet, onderhoud en uitbreiding, inclusief service providers op een time line geplaatst. In overleg met U wordt het model door ons geimplementeerd en gemanaged. Wij garanderen dat U in een swoop van alle weredes bent verlost met de beslissing om uw IT operaties aan ons te outsourcen. Maak contact voor meer informatie. Opzet en Onderhoud van Secure NT-Domains Opzet en onderhoud Wij zijn gespecialiseerd in het opzetten van Secure Windows Domeinen en het onderhoud daarvan welke moet garanderen dat deze netwerk systemen, computers en devices stabiel blijven met minimale down time. We bieden U daartoe verschillende Windows Domain Security principles aan, zoals Risk assessment, Phisical and Network Security, Access control, Confidentiality, Compliance en Business Continuity

Delivery (Online and Offline)

Onderhoud, troubleshooting en advies gebeurt deels op afstand (online) en deels bieden we lokaal (OnSite) technische assistentie en training van uw staf. Onze primeur is het troubleshooten en verhelpen van ingewikkelde problematiek welke mogelijk te veel zou vergen van de doorsnee technicus. We denken o.a. aan registry problemen, resource stabiliteitsproblemen, Firewall configuratie, Encryption etc

Training

We verzorgen ook trainingen in Windows administration en in verschillende gebruikerspakketten zoals AutoCad, 3DSMax, SPSS en Web Design. We proberen hierbij zoveel als mogelijk de certificering curricula te volgen opdat onze cliënten, mochten zij dat zo wensen, zich na de training kunnen beijveren om online wereldwijd geaccepteerde certificaten te behalen. Zie trainingen voor meer info hieromtrent.

Advies

We geven ook advies omtrent uw IT-investeringen en aankopen van computers, servers, printers en andere computing - en netwerk devices, en indien gewenst doen we de aankopen voor U. Vraag om een offerte en ontvang binnen 24 uur een reactie van ons. Bel ons op 597-8748145 in Su of 0031-206333110 in Ne of contact ons via E-mail op john@iemsabi.com . Uiteraard zijn we ook te bereiken aan de Herminakondrestraat 27 te Paramaribo of Elpermeer 219 te Amsterdam. We zijn gecertificeerd en gemachtigd door Microsoft and Comptia om de bovenstaande services aan te bieden.

Tutorials

Met onze tutorials leer je hoe met een computer om te gaan. Informatica leert je wat er allemaal reilt en zeilt in de IT-wereld Laptops en Desktops leren je het verschil tussen de verschillende computing devices zoals laptops, desktops, tabs, smart phones etc. Ook leer je hoe je laptop te kiezen. Daarnaast kan je ook op de website van onze partners of in de online shop, shoppen naar deze producten. Microsoft heeft tutorials die je leren omgaan met de Operating System Microsoft Windows en met andere Microsoft Programma’s zoals Microsoft Office Word, Excel, Outlook, PowerPoint en Access. Internet heeft tutorials over verschillende internet typen, het werken met internet programmas (IE en dergelijke), internet security, Antivirus programma’s etc. Multimedia heeft tutorials voor website creation, Autocad (technisch tekenen), 3DStudioMax (ontwerp en creatie van cartoons en effecten), SPSS (voor statistiek), Photoshop (voor fotobewerking) etc. (We hebben ook een blog waar je je vragen, ideeen. In feite alles op IT gebied dat u bezighoudt.

Online Shopping

We hebben een online shopping markt met IT-giganten zoals Microsoft, McAfee, Discreet (AutoCad) en anderen, ook Surinaamse bedrijven vindt U hier. Online shopping biedt U de mogelijkheid te kopen zonder betaling van de winst van de tussenpersoon. We hebben ook tutorials om U te begeleiden bij het maken van een keuze en te dirigeren naar de juiste sites waar U deze producten kunt vinden.

IT-Nieuws

Onze IT-News feeds geven U wekelijks informatie over de nieuwe ontwikkelingen op het gebied van IT in binnen en buitenland en hoe die U beïnvloeden. Volg ook onze rubriek in Dagblad Suriname.