logo
English Back2Homepage Shopping

Iemsabi.com is de website voor de  IT-organisatie Yodea2000 gevestigd in Suriname

KKF registration nr 268441 A   Geroldlaan
Adres: Geroldlaan 5, Paramaribo.  
Tel: 597 7240160  
E-mail: yodea2000@iemsabi.com  
Certicering te bezichtigen op de Microsoft MCP Site
https://mcp.microsoft.com/authenticate/validatemcp.aspx
Transcript ID (833960) en de Access Code (work4you)
 
 

 

Yodea2000 is een IT - organisatie gevestigd in Suriname.
Doel
We hebben ons ten doel gesteld om IT zo goed mogelijk te integreren in het doen en laten van de Surinamer, om zodoende een efficiëntere samenleving te creëren.
We hebben vanuit dit oogpunt gemeend IT integraal te presenteren aan onze publiek (dat bent U).
Website
Deze website 'Iemsabie.com' is gecreëerd om ons streven te promoten. We hebben hierin een beschrijving van onze professionele services, maar ook hebben we gratis tutorials om U te introduceren in de verschillende software en kennis en vakgebieden. Hiernaast hebben we ook een online shop voor een variëteit aan essentiële software, hardware en andere IT- producten die wij bij partnerorganisaties in binnen en buitenland zijn tegengekomen. Daarnaast hebben we een blog die een klankbord moet vormen voor U en Uw ideeën en problemen op IT- gebied.

Opzet en Onderhoud van Secure NT-Domains

Opzet en onderhoud
Wij zijn gespecialiseerd in het opzetten van Secure Windows Domeinen en het onderhoud daarvan welke moet garanderen dat deze netwerk systemen, computers en devices stabiel blijven met minimale down time.
We bieden U daartoe verschillende Windows Domain Security principles aan, zoals high availability; redundancy; backup and retention systems; Backup Sites(hot and warm); centralized antivirus systems; firewall implementations; Bitlocker; Certificates; Secure VPN's; DirectAccess; BranchCache e.d.

Online en OnSite
Onze maintenance, troubleshooting en advies gebeurt deels op afstand (online) en deels bieden we lokaal (OnSite) technische assitentie en training van uw staf.
Onze primeur is het troubleshooten en verhelpen van ingewikkelde problematiek welke mogelijk te veel zou vergen van de doorsnee technicus. We denken o.a. aan registry problemen, resource stabiliteitsproblemen, Firewall configuratie, Encryption etc.
                                       

 
  Wij hanteren een affiliatie principe waarbij wij derden belonen voor het aanbevelen van cliënten.
Wij keren in een lifetime deal 10% van de aan de cliënt verdiende opbrengst aan U uit.
 

 

  Training
We verzorgen ook trainingen in Windows 7 administration en in verschillende gebruikerspakketten zoals AutoCad, 3D Home Architect, 3DSMax en SPSS. We proberen hierbij zoveel als mogelijk de certificeringcurricula te volgen opdat onze cliënten, mochten zij dat zo wensen, zich na de training zich kunnen beijveren om online wereldwijd geaccepteerde certificaten te behalen

Advies
We geven ook advies omtrent uw IT-investeringen en aankopen van computers, servers, printers en andere computing - en netwerk devices, en indien gewenst doen we de aankopen voor U.

Vraag om een offerte en binnen 24 uur krijgt U een reactie.

Bel ons op 597-7161112 of contact ons via E-mail op yodea2000@iemsabi.com .
Uiteraard zijn we ook te bereiken aan de Zonstraat 25 te Paramaribo.
We zijn gecertificeerd en gemachtigd door Microsoft and Comptia om de bovenstaande services aan te bieden.  

Tutorials


Met onze tutorials leer je hoe met een computer om te gaan.
 Informatica leert je wat er allemaal reilt en zeilt in de IT-wereld
Laptops en Desktops leren je het verschil tussen de verschillende computing devices zoals laptops, desktops, tabs, smart phones etc. Ook leer je hoe je laptop te kiezen. Daarnaast kan je ook op de website van onze partners of in de online shop, shoppen naar deze producten.
Microsoft heeft tutorials die je leren omgaan met de Operating System Microsoft Windows en met andere Microsoft Programma’s zoals Microsoft Office Word, Excel, Outlook, PowerPoint en Access.
Internet heeft tutorials over verschillende internet typen, het werken met internet programmas (IE en dergelijke), internet security, Antivirus programma’s etc.
Multimedia heeft tutorials voor website creation, Autocad (technisch tekenen), 3DStudioMax (ontwerp en creatie van cartoons en effecten), SPSS (voor statistiek), Photoshop (voor fotobewerking) etc.
 
(We hebben ook een
blog waar je je vragen, ideeen. In feite alles op IT gebied dat u bezighoudt.

Online Shopping

We hebben een online shopping netwerk met IT-giganten zoals Microsoft, McAfee, Discreet (AutoCad) en anderen, ook Surinaamse bedrijven vindt U hier. Online shopping biedt U de mogelijkheid te kopen zonder betaling van de winst van de tussenpersoon. We hebben ook tutorials om U te begeleiden bij het maken van een keuze en te dirigeren naar de juiste sites waar U deze producten kunt vinden.
 
IT-News

Onze IT-News feeds geven U wekelijks informatie over de nieuwe ontwikkelingen op het gebied van IT in binnen en buitenland en hoe die U beinvloeden