English Back2Homepage Shopping
 Remote Support  
SmallPhoto
Hiermee kunnen we vanop afstand Uw computer problemen oplossen en ook
onderhoud op Uw computer plegen.
Microsoft Online Store
button

X-boxes, Windows Phone,
Ms Windows, Ms Office and
more...
Als U computerproblemen hebt en U beschikt over een internet verbinding:
Download de file in de onderstaande link
TeamViewer Remote Support
 Maak dan contact met ons;
via E-mail op
john@iemsabi.com of telefonisch op 597
7240160
Met de software nemen we Uw computer over en plegen we de handelingen die nodig zijn om Uw computer incidenten op te lossen. U kunt tijdens de sessie alle handelingen die wij op Uw computer plegen zien en ten allen tijde de sessie beeindigen.30% off for Laptop AC Adapters banner