Logo                                                                                           Yodea 2000, Services, Remote Support, IT-management
Remote Support

English

Home

Contact info

Internet

Shoppen

Services
Yodea 2000 is een consultancy die een antwoord wil bieden op verschillende IT-gerelateerde vraagstukken.
Onderstaand vindt u een uiteenzetting van onze aangeboden services

IT - Outsourcing

Wij kunnen Uw hele IT-gebeuren overnemen en managen. Dit gebeurt volgens het zgn ITIL model. We doen hierbij een scan van Uw bestaande systeem inclusief een evaluatie van Uw werkzaamheden, behoeften en preferenties.
Hierna wordt een zo efficient mogelijk en aan Uw organisatie aangepast IT- system model op papier gezet. Hierin wordt de eventuele opzet, onderhoud en uitbreiding, inclusief service providers op een time line geplaatst.
In overleg met U wordt het model door ons geimplementeerd en gemanaged. Wij garanderen dat U in een swoop van alle wer'edes bent verlost met de beslissing om uw IT-operaties aan ons te outsourcen.
Maak contact voor meer informatie.

Secure Domain Setup and Maintenance

We zijn gespecialiseerd in het opzetten en onderhouden van Secure Domains. Dit gebeurt volgens  IT-Security-principes. Hieraan gekoppeld zorgen we voor oplossing van ingewikkelde systeem problemen die niet door de gemiddelde IT-technicus kunnen worden opgelost. Zodoende kunnen wij ook als onder-contrakter opdrachten overnemen van bedrijven die de technici hiervoor niet hebben of kunnen vrijmaken. Deze ondersteuning kan geschieden op adhoc basis of als deel van een overeenkomst.

Onze maintenance service geschiedt na opzet gedeeltelijk automatisch en online als een cloud service en deels lokaal als er fysiek handelingen gepleegd moeten worden die technische skills vereisen. Wij doen ook aan reparatie van laptops, computers en servers.
Onze technici zijn internationaal gecertificeerd in alle door ons aangeboden diensten.
meer over IT-Security.

Wij hanteren een affiliatie principe waarbij wij derden belonen voor het aanbevelen van cliënten.
Wij keren in een lifetime deal 10% van de aan de cliënt verdiende opbrengsten aan U uit.


Remote Support

Als U computer problemen hebt kunnen wij Uw computer via het internet overnemen en onderhoud plegen of de incidenten oplossen.  Click deze link voor meer informatie hierover.
Trainingen

We verzorgen trainingen in de gebruikerspakketten Ms Word 2010, Ms Excel 2010, Ms PowerPoint 2010 en
Ms Outlook 2010. Daarnaast verzorgen we ook trainingen in specialistische paketten. MCSA Server 2008, AutoCad 2012, SPSS, 3DSMax 2012, Quickbooks Pro e.a.
We proberen hierbij zoveel als mogelijk de certificeringcurricula te volgen opdat onze cliënten, mochten zij dat zo wensen, zich na de training zich kunnen beijveren om online wereldwijd geaccepteerde certificaten te behalen. Hier vind U meer over onze trainingen.

Wij zijn als volgt te bereiken

Adres:        Geroldlaan nr 5, Paramaribo

Tel:             597-7161112    597 8748145

E-mail:       john@iemsabi.com

Website:    http://www.iemsabi.com