Vierkinderen
  Registratieformulier grondaanvraag Vierkinderen  
  Dit formulier is opgemaakt door het bestuur van de Plantage Vierkinderen met de bedoeling om de vraag naar grond te identificeren en registreren. U kunt dit formulier invullen indien u in aanmerking wenst te komen voor een stuk grond op Vierkinderen. Aan de hand van de registratie zal het bestuur een plan maken om de grond te identificeren en verdelen. Uiteraard zullen de kosten van exploitatie en bouwrijp maken van de grond verdeeld worden onder diegenen die een stukje grond ontvangen.
Let wel: Alleen nazaten van de 10 families die de plantage gekocht hebben, hebben recht op deze manier grond te verkrijgen op Vierkinderen.
 
Naam volledig  
Adres
Email  
Telefoonnummer  
Geboortedatum  
Geboorteplaats
Familieverband
Welke ouder of voorouder
van u is erfgenaam?
Graag in het kort.
     
Doel wonen
landbouw
commercieel